Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČESKÁ SLOVA, která používáme, ale už jim nerozumíme.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anály  - lat. annus = rok - letopisy.

Avatár  - sanskr = potomek, syn.

Bela (stará bela) - přirovnání v kartách ke svršku a ke králi. Původně takto byly označeny kůže sibiřských veverek, zvaných bělky, bely (měly bílou srst), které sloužily jako platidlo. Pokud byla kůže zpuchřelá, nebo plesnivá, nestála za nic = stála za starou belu.

Brdo (na jedno brdo) - část tkalcovského stavu.

Brundibár - čmelák, někdy označní pro chrobáka nebo ováda. Podle bručivého zvuku.

Bulíky (věšet někomu) - bulíci jsou malí volkové, kteří mají velké oči. Podle toho je pojmenováno i sázené (usmažené) vejce - buličí (volské) oko. 

Buran - vichřice s metelicí

Bycha (podzě honit bycha) - zpodstatnělý slovesný tvar bych, kdybych, pozdě litovat

Cucky (trhat na cucky) - odpad při tření koudele nebo konopí

Cudnost - mravnost, stydlivost

Čamrda - dětská hračka, točící káča

Dyndy (na svatého Dyndy) - a to není nikdy, sv. Dyndy neexistuje

Eňo-ňuňo - (je to eňo-ňuňo), je to výborné. Slovo vzniklo z hlásky ň

Ferman - úřední výnos, slovo z perštiny

Flok (nemít ani flok) - dřevěný nýtek

Fretka (jezdí jako fretka) - domácí tchoř

Grešle (zlámaná grešle) z něm. Groschel - měděná mince - stříbrný grošík (malý groš) za Ferdinanda II., měděný grošík za Marie Terezie, zlomek krejcaru (3/4).
     Mezi lidmi se šířila legenda, že císař Josef II. dává lidem několik grešlí, ve kterých jsou zataveny zlaté dukáty. Grešle byly lámány napůl, aby se dal dukát vyloupnut. 

Hejl (mít na nose hejla) - mít červený nos od mrazu, nebo od alkoholu, hýl obecný je zpěvný pták zbarvený na břiše do červena

Hnida - vajíčko vší

Hoře - žal, zármutek (velké trápení, velký smutek)

Kanimůra (kouká jako kanimůra, kadimůra) - přirovnání k japonskému admirálovi Hikonodžovi Kamimurovi. Podle jedné verze byl zajat v rusko-japonské válce v roce 1905. Podle druhé verze nikdy zajat nebyl, naopak vyhrál námořní bitvu u Kušimy.

Karbid (kape mu na karbid) - chemická reakce vody a sloučeniny uhlíku s jiným prvkem.

Klání - rytířský turnaj, zápas

Kodex - lat. caudex = kmen stromu - svazek svázaných listů ve hřbetu, starobylá kniha. Římané svazovaly popsané dřevěné desky.

Koedukace - lat. coeducare = spoluvychovávat. Označení smíšených společenství dívek a chlapců.

Konejšit - uklidňovat, tišit, chlácholit

Lamentace - naříkání, bědování

Lemura (lemra) - hnůj

Lilium - latinsky lilie

Lkaní, lkání - pláč, vzlykot

Lub (mít za lubem) - tenké štípané dřevo, větší tříska, zvaná dračka

Lunt (hubený jako lunt) - doutnák, u starých střelných zbraní (děla) tenká zápalná šňůra napuštěná octanem hlinitým. Přirovnání hubeného člověka k tenké šňůrce.

Moldánky (natahuje moldánky) - původně píšťala z rákosu, později housle. Natahování a ladění strun na houslích.

Metuzalém (být starý jako Metuzalém) - dožít se dlouho. Metuzalém se dožil 969 let a byl to dědeček Noema, který před potopou světa postavil archu. Kdo netuší nic o Metuzalémovi, komolí toto rčení na jméno Jeruzalém - být starý jako Jeruzalém, do roku 1980 hlavní město Izraele. Jeruzalém je starý asi 6.000 let a patří nezi nejstarší města na světě.

Nejapnost - hloupost, nevhodnost

Osočovat - nařknout, obvinit

Ostýchavost - nesmělost, plachost

Pětka (falešná pětka) - rakouská bankovka pětizlatka, lidové označení, které vzniklo po měnové reformě z 11. 8.1892, kdy byly dány do oběhu bankovky v hodnotě 10 korun (rakouských) a přepočítávací poměr byl 2:1. Za 2 koruny byl 1 zlatý, 10 rakouských korun = 5 rakouských zlatých. Z toho vzniklo pro desetikorunu označení pětka. Tím došlo také k devalvaci (znehodnocení) měny a 10 ti koruna se nazývala falešná pětka. 2 haléř = "krejcar", 20 haléřů = šesták, 20 korun = desítka, 5 korun = bůr (bůra z něm. Bargeld). Toto slovo je zkomolenina z německého argotu (mluva zlodějů) "bor" a znamená "hotové peníze", peníze takříkajíc na dřevo. 

Píka (začít od píky) - zbraň, bodák

Pikle, kout pikle (dříve piklit) - intrika, tajná dohoda proti někomu (spiknutí)

Plívy (mít v ruce plívy, plevy) - původně slupky z cibule, později jakýkoliv plevel.

Prachy - mít nebo nemít prachy vzniklo mezi vojáky. Původně nemít prach (střelný), který se používal jako platidlo. Nemít prachnic (pranic). Prach, ve významu nemít peníze, se u nás objevuje od roku 1507.

Pré (kocour není doma, myši mají pré) - převzaté od Napoleonových vojáků, pré/ference/ - mít přednost

Přemítat - přemýšlet, uvažovat

Přitakat - přikývnout, souhlasit

Rmoutit se, rmoucení - trápit se, být smutný

Rozšafnost - uvážlivost, rozumnost

Rychtář - 15.-18. století, na Moravě fojt ze staroněmeckého voit, z latiny (ad) vocatus = (po)volaný, ve Slezsku šoltys z německého Schultheiss (Schuldheiss) = vymahač závazku. Purkmistr 13.-15. století z německého Bürgermeister = starosta.

Sarkofág  - řec. sarx = maso, fagein = požírat. Ten, co pohlcuje maso. Kamenná rakev.

Sensace, senzace - lat. sensatio = cítění. Používá se pro velkou událost, něco úžasného, obrovského, skvělého. Senzitivita = přecitlivělost, vnímavost. Senzibilita = citlivost.

Servítky (nebrat si servítky) - bílé látkové ubrousky. Říci někomu velice nepříjemné věci bez obalu.

Spiknutí, spiklenci - konspirace, tajná dohoda proti někomu (pikle)

Spílání - nadávání, láteření

Sudí - soudce, rozhodčí na sportovním zápase

Širón (jezdí jako širón) - podle jména francouzského automobilového závodníka

Šlejška (slabý jako šlejška) - šiška ke krmení hus

Šoufek (dělat si šoufky) - drobné peníze, šestáky (1 šesták = 0,20 haléřů)

Šuma fuk, šumák - šumafú (žmafous) pochází z francouzštiny a znamená, že je mu to jedno (doslova kašle na to).

Terno (udělat terno) - výhra na tři čísla (ter = tři).

Tipec - lat. pituita = rýma, (zatnout někomu) - rázně něco ukončit. Tipec = nemoc jazyka u drůbeže. Slepice pro naše předky nepípala, ale típala. Zrohovatělý povrch jazyka se musel odříznout. Z toho vzniklo i típnout cigaretu.

Týden - týž den, stejný den jako před sedmi dny. Slovensky týždeň.

Úděl - osud, určení životní cesty

Vetchý - sešlý, slabý (starý člověk)

Vídrholec (fouká jak na Vídrholci) - něm. Fiederholz = hustý les s ježatými stromy. Wiederholzen = zalesnění. Hustý les u Prahy, dnes Klánovický les v Praze, obydlený loupežníky. V 19. století ho zakoupil Václav Klán a část rozparceloval na stavební parcely. Čtvrť byla nazvána Klánovice. Zbylá část lesa se stala lesoparkem.

Vindra (nemít ani vindru) - vídeňský (rakouský) fenik z 15. století. Zkomolenina z německého Wiener = vídeňský (fenik, haléř). Nejmenší hodnota měny = 1/4 krejcaru. V 15. století se k nám dostaly díky Jiřímu z Poděbrad, který je přivezl z Rakouska jako válečnou kořist.

Vyžle - plemeno psa. Staročesky vyžle = malý hubený lovecký pes s dlouhýma nohama.

Záminka - výmluva, falešný důvod

Zapovědět - zakázat, nedovolit

Zpupnost - povýšenost, panovačnost