Jdi na obsah Jdi na menu
 


Název našeho státu a jeho změny

 

1918 - 1992

Československo

 

RČS, ČSR (První republika):
28.10.1918 - 28.2.1920 Československo, Republika československá, RČS
29.2.1920 - 30.9.1938 Československo, Československá republika, ČSR
   území: země Česká, země Moravskoslezská, země Slovenská,
           země Podkarpatoruská (Podkarpatská Rus, od roku 1945 Zakarpatská Ukrajina, součást SSSR 1945-1991, součást Ukrajinské republiky od roku 1991)

 

ČSR (Druhá republika):
1.10.1938 - 14.3.1939 Česko - Slovensko, Česko - Slovenská republika, ČSR

 

Protektorát Čechy a Morava:
16.3.1939 - 8.5.1945 Protektorat Böhmen und Mähren

         21.3.1939 - 28.10.1945 Prozatímní státní zřízení (exilová vláda)
                    (hlavní město: Praha de iure 1939-1945,
                    Paříž 17.10.1939-21.7.1940, Londýn 22.7.1940-27.10.1945)

Slovenský štát:
14.3.1939 - 3.5.1945  (první) Slovenská republika
                       (3.5.1945-8.5.1945 moc převzala Slovenská národní rada)
                       (slovenská vláda kapitulovala až 8.5.1945)

 

ČSR (Třetí republika):
9.5.1945 - 8.5.1948 Československo, Československá republika, ČSR

 

ČSR (Čtvrtá republika):
9.5.1948 - 10.7.1960 Československo, Československá republika, ČSR

 

ČSSR (Pátá republika):
11.7.1960 - 28.3.1990 Československá socialistická republika, ČSSR
součást ČSSR: 1.1.1969-6.3.1990 Česká socialistická republika, ČSR
                    1.1.1969-1.3.1990 Slovenská socialistická republika, SSR    

 

ČSFR (Šestá republika):
29.3. - 20. 4.1990 Československo (česky)
                       Česko - Slovensko (slovensky)
                       Československá federativní republika, ČSFR (česky)
                       Československá federatívna republika, ČSFR (slovensky)
 součást ČSSR a ČSFR: od 7.3.1990 Česká republika, ČR
                             od 1.3.1990 Slovenská republika, SR

21. 4.1990 - 31.12.1992 Česká a Slovenská Federativní Republika, ČSFR (česky)
                               Česká a Slovenská Federatívna Republika, ČSFR (slovensky) 
součást ČSFR: Česká republika, ČR
                  Slovenská republika, SR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.12.1992 se Československo rozpadlo.

1.1.1993 vznikly dva samostatné státy:
                       Česká republika, ČR
                       Slovenská republika, SR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Název našeho státu od 1.1.1993

Česká republika

 

Mezinárodní název od 2.5.2016

Czechia

(Čechie, název Czechia - z latiny pro Země koruny české, poprvé použit v roce 1541 v Kronice české od Václava Hájka z Libočan, dále roku 1598 v Česko-latinsko-řecko-německém slovníku od Daniela Adama z Veleslavína, 1634 v Respublika Bojema od Pavla Stránského ze Záp).


Rozloha České republiky je 78 866 km2. Hranice na západě s Německem 810 km, na severu s Polskem 762 km, na východě se Slovenskem 252 km, na jihu s Rakouskem 466 km.

 

Vzdálenost naší země od severu k jihu 320 km:

Rožany u Šluknova - Studánky u Vyššího Brodu.


Od západu k východu 580 km (633 km):

Hranice u Aše - Hrčava.