Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní symboly Slovenské republiky

Slovenská republika (SR – 1.1.1993)

 

Slovenská republika se právně (de jure) distancovala od válečného státu a nenavázala na Slovenský štát v letech 1939 1945.

 

Státní symboly Slovenska jsou čtyři:

1) státní znak (štátny znak)

2) státní vlajka (štátna vlajka)

3) státní pečeť (štátna pečať)

4) státní hymna (štátna hymna) Nad Tatrou sa blýska (2. sloky).

 

Neoficiální symbol:

Standarta prezidenta republiky (štandarta)

národní barvy - trikolora: Bílo-modro-červená

 

Státní vlajka a státní znak Slovenské republiky

 

 

Štátna vlajka

 

státní vlajka Slovenké republiky

Skládá se ze tří podélných pruhů - bílý, modrý, červený, stejné šířky, uspořádaných pod sebou. Na přední polovině listu vlajky je umístěný státní znak, který je stejně vzdálený od horního, středního a spodního okraje vlajky. Jeho výška se rovná polovině výšky vlajky. Kolem štítu je bílý lem, široký jednu setinu délky vlajky. Poměr stran státní vlajky je 2:3.

 znak Slovenské republiky

 statny-znak-sr.jpg          Na červeném raněgotickém štítu je dvojitý stříbrný (byzantský, cyrilometodějský, patriarší) kříž vztyčený na prostředním vyvýšeném vrchu modrého oblého trojvrší. Kůl i ramena kříže jsou na koncích rozšířená a zaoblená dovnitř.
    Po vzniku Československa v roce 1918 se slovenský znak stal součástí znaku Československa.
    Od roku 1993 se stal opět znakem samostatné Slovenské republiky. 

 

Původní dvojramenný kříž se volně vznášel v červeném poli. znak-madarska.jpgErb byl součástí Uherského znaku, jako erb Horních Uher (Horní země, Horná zem). Znak kříže přivezl z Byzance Béla (Vojtěch) III. Uherský v roce 1190, který se v Byzanci oženil s Anežkou ze Châtillonu (z Antiochie). Ve 14. století za vlády českého krále Václava III. - uherského krále Ladislava V. byl kříž postaven na zelené trojvrší, které podle legendy ze 17. století symbolizuje tři pohoří v Uhrách: Tatra, Fatra a Matra (z toho dvě Tatra a Fatra v Horních Uhrách, to znamená na Slovensku. Na prostředním vrchu ležela královská koruna.
      Erb Dolních Uher (Dolní země, Dolná zem) je sedmkrát dělený, má čtyři červená a čtyři bílá (arpádovská) břevna, střídavě položené. Podle legendy ze 16. století bílé pruhy symbolizují čtyři řeky Dolního Uherska: Tiszu, Dunaj, Drávu a Sávu.
     Znak Horní země (Hornej zeme, Horních Uher) si vzali slovenští revolucionáři vedeni Ľudovítem Štúrem za svůj v roce 1848. Zelené trojvrší změnili na modré, aby znak měl panslovanské (všeslovanské) barvy: červenou, modrou a bílou. Z prostředního vrchu odstranili korunu. Ľudovít Štúr prohlásil tento erb za znak Slováků a dal ho vyrýt na pečeť nově vzniklé Slovenské národní rady. Tento znak převzala také v roce 1863 založená Matice slovenská.

 

Státní pečeť Slovenské republiky

uprostřed má státní znak, okolo něho je v kruhu nápis "Slovenská republika". V dolní části kruhopisu pečeti je vodorovně položený lipový lístek. Průměr 45 mm.

 

Státní hymna Slovenské republiky

Nad Tatrou sa blýska 

V letech 1920 - 1938, 1945 - 1992 byla první sloka písně "Nad Tatrou sa blýska" součástí československé státní hymny.
   1.10.1992 byly Slovenskou národní radou (SNR) schváleny první dvě sloky jako státní hymna Slovenské republiky

Text písně "Nad Tatrou sa blýska" napsal Ján Matúška (*10.1.1821 Dolný Kubín, +11.1.1877 Dolný Kubín),  v roce 1844 na melodii slovenské lidové písně "Kopala studničku (studienku), nazerala do nej."
   Jan Matúška byl student bratislavského lycea a slovenský básník.
   Později vznikla legenda, že Štúrovi studenti si zpívali píseň při pochodu  z Bratislavy do Levoče.

 

/:Kopala studienku nazerala do nej:/ /: Aká je hlboká, taká je široká, skočila by do nej:/.

/: U studienky stála, napájala páva:/ /:Milý sa spytuje, milý sa spytuje, čieho je pána:/

/:Ja ti to nepoviem, lebo sama neviem:/ /:Príď navečer ku nám, príď navečer ku nám, od mamky sa dozviem:/

/:A keď prídeš do nás, na vranom koníčku:/ /: Priviaž si ho u nás, priviaž si ho u nás o našu jedličku:/

/:Tá naša jedlička, pekne vyrastená:/ /: Či v lete, či v zime, či v lete, či v zime, vždycky je zelená:/.

 

originál                Nad Tatrou se blýska

 

 Soubor:Nad Tatrou 1851.gif 

   současný text

1.

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia, veď se ony stratia,

                                Slováci ožijú.
Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia,
                                Slováci ožijú.

 

2.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
to Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo.
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu,     

                                aby sa prebralo.
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu,    
                                      aby sa prebralo.

3.

Ešte jedle rastú na kriváňskej strane,
ešte jedle rastú na kriváňskej strane.
Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí

                               a medzi nás stane.
Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí,
                             a medzi nás stane.

 

4.

Už Slovensko vstáva, putá si strháva,
už Slovensko vstáva, putá si strháva.
Hej rodina milá, hodina odbila,
                            žije matka Sláva.
Hej rodina milá, hodina odbila,
                            žije matka Sláva (*).

    (*) Ve 4. sloce slovy: "žije matka Sláva" (Slávia), je vyjádřena myšlenka, že žije matka Slovanů - Slávů, Slovanstva. 

 

 V modlitební knize "Oltář" roce 1919 (4. vydání) a v roce 1928 (6. vydání) byla zapsána 5. sloka: 

To Slovensko naše posiaľ roztratené, to Slovensko naše posiaľ roztratené.
Vrahovia šturmujú, Slovákov spojujú v mesto uložené.
Vrahovia šturmujú, Slovákov spojujú v mesto uložené.

 

      Po vzniku Československa se v letech 1918 - 1990 omylem zpívalo v 1. sloce: „Zastavme sa bratia“. Text byl opraven v roce 1990. Po vzniku samostatného Slovenska v roce 1993 se tato slova zpívala podle původního originálu „Zastavme ich bratia“.
     V 80. letech 20. století se slova československé hymny nezpívala, protože větu „Zastavme sa bratia, veď sa ony stratia“, slova komunisté vztahovali na sebe, že to mají být oni, kdo se má ztratit.
    
     Krátce po vzniku Československa v roce 1918 se ve slovenských kostelích, na poděkování za vysvobození z uherské nesvobody, zpívala takzvaná Slovenská hymna pro chrám, s nápěvem písně Bože cos ráčil:


     Bože čos´ráčil slovenskému rodu po mnohoročnom ťažkom utrpení,
     láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu, aby žil na nej jarma pozbavený.
Zdobený vencom slobody, cti, práva,
                                           nech sa Ti za to večná vďaka vzdáva!
Zdobený vencom slobody, cti, práva,
                                           nech sa Ti za to večná vďaka vzdáva!
    

 

                        Slovenská trikolóra je totožná s Ruskou vlajkou.

slovenska-trikolora.jpg

 

 

 

 

 

slovenska-prezidentska-standarta.jpg

Standarta prezidenta Slovenské republiky

Štandarda prezidenta Slovenskej republiky