Jdi na obsah Jdi na menu
 


Symboly Moravy a Slezska

 

M o r a v a    a    S l e z s k o      

 

             moravska-orlice.jpgmoravsky-markrabe.jpg

 

 

 

    

 

 

znak Moravy                             vlajka moravského  markraběte                     

                                                                 současná vlajka Moravy      

 

Moravské markrabství - Markrabství moravské 1182 - 1918. Samostatná část českého království s vlastním sněmem, později zemským výborem.
      Císař Bedřich I. Rudovous (Fridrich I. Barbarossa) jmenoval v roce 1182 prvním markrabětem moravským Konráda III. Otu Znojemského, pozdější český kníže Konrád II. Ota, který spojil tři moravské úděly: Olomouc, Znojmo, Brno

Moravská markrabata (1182-1253): Přemyslovci

Čeští králové (1253-1918) byli zároveň moravskými markrabími.

                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Moravská orlice se zlatočerveným šachováním byla polepšena v privilegiu císaře Bedřicha III. 7.12.1462, které nikdy nevstoupilo v platnost.
      De iure v roce 1848, de facto císařským rozhodnutím 11.10.1915 se stal znakem pro moravskou samosprávu (zemský sněm), nikoliv jako znak země. Proto je na znaku a vlajce Jihomoravského kraje, který je samosprávným orgánem na Moravě.
prapor-moravy.jpg  Tato vlajka má dva vodorovné pruhy a jejich barvy jsou odvozeny ze zemských barev (zlaté a červené) schválených moravským zemským sněmem (jako vlajka sněmu) v roce 1848. Vlajka nebyla nikdy uzákoněna.
      Tato vlajka je podobná s vlajkami některých měst: Praha, České Budějovice, Varšava a Kladsko. Pro odlišení od těchto vlajek se používá moravska-vlajka.jpgvarianta moravské vlajky s polepšeným zemským znakem.
      Vlajka byla vyvěšována až do roku 1920, kdy československý parlament používání zemských vlajek zrušil. Z iniciativy sdružení Moravská národní obec (MNO) začaly od roku 2010 vyvěšovat některé moravské radnice vlajku při slavnostních příležitostech, zejména v den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje (5. července).
      Heraldikové a někteří Moravané tuto vlajku nepovažují za vlajku Moravy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Slezské vévodství 1763 - 1918.

slezska-vlajka.jpgslezska-orlice.jpg

 

 

 

 

 

 

 

slezská vlajka                             současný znak Slezska                                                (původně erb Dolního Slezska)

Slezsko netvořilo jeden územní celek jako Markrabství moravské, ale bylo rozdrobeno na několik knížectví.
      V letech 1782 - 1850 bylo Slezsko spojeno s Moravou jako Moravskoslezská země. 1850 - 1918 bylo korunní zemí Českého království s hlavním městem Opavou.
      V letech 1918 - 1928 země Slezská, 1928 - 1948 Moravskoslezská země, 1949 - 1960 Ostravský a Olomoucký kraj, 1960 - 1999 Severomoravský kraj.
      Od roku 2000 je Slezsko rozděleno mezi Olomoucký a Moravskoslezský kraj.
      Slezský znak černé korunované orlice se stříbrným perisoniem na zlatém poli je původním znakem Vratislavského knížectví (1177-1742).