katedrála sv. Víta, okno Al.Muchy sv. Cyril a Metoděj