Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Podkarpatská Rus a její symboly

 

       Soubor:Flag of Zakarpattia Oblast.gif                Soubor:CarpathianRutheniaCoA.svg

    Vlajka a znak Podkarpatské Rusi a dnešní Zakarpatské oblasti.

 

Původní název: Podkarpatí nebo Uherská Rus.
Po určení hranic Československa se začal od roku 1920 používat název Podkarpatská Rus, nebo Země Podkarpatskoruská.

Podkarpatská Rus je historické území, na kterém se rozkládá dnešní Zakarpatská oblast Ukrajinské republiky. V letech 1919-1939 jedna ze čtyř zemí Československa (země Česká, Moravskoslezská, Slovenská, Podkarpatoruská). Hlavním městm byl Užhorod. V roce 1939 byla přičleněna k Maďarsku a správním střediskem se stalo město Chust. 

Podkarpatská Rus po 1. světové válce, východní část Horních Uher.
      Území patřilo v 9. století k Velké Moravě až do roku 906, kdy ho okupovali Uhři. V roce 981 zabrala tuto zem Kyjevská Rus. Od 11. století do roku 1919 byla Podkarpatská Rus přičleněna k Uherskému království.
      V roce 1526 vznikla rakouskouherská monarchie a Podkarpatská Rus byla její součástí. V první světové válce se dohodl právník Hrihorij (Řehoř) Žatkovič a další představitelé Rusínů v emigraci s T.G.Masarykem o začlenění Podkarpatské Rusi do Československa. S tím se nechtěli smířit Sověti ani Maďaři a začali Podkarpatí okupovat.
      Mírová konference v Paříži a v Saint-Germain přičlenila Podkarpatskou Rus k Československu: „Spojenci v Paříži uznali požadavek karpatských Rusů a přiřkli jim právo se přičlenit jako autonomní část k československému státu.“ Československu patřilo toto území do roku 1939.
      Na návrh autonomní vlády od 17. listopadu 1938 byla oblast nazývána Karpatská Ukrajina, hlavním městem se stal Chust.

 

Karpatská Ukrajina 1938-1939

V roce 1939 ovládli Maďaři Podkarpatskou Rus. Probíhaly boje mezi maďarskou a československou armádou. Po zániku Československa 15.3.1939 bojovali Slováci s Maďary a byli donuceni odstoupit část východního Slovenska (Vihorlat) Maďarsku. Východní Slovensko Maďaři začlenili do Karpatska.

 

Zakarpatská Ukrajina 1945-1991
      V roce 1944 se konaly na Podkarpatské Rusi "svobodné volby", po kterých byly svolány "veřejné schůze". Tam lidé "nadšeně a dobrovolně" souhlasili s připojením Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu, který ji v roce 1945 přičlenil pod názvem Zakarpatská Rus nebo Zakarpatská Ukrajina k Ukrajině (Ukrajinská sovětská socialistická republika), protože od Kyjeva se nachází za Karpaty.

 

Zakarpatská Ukrajina 1991-dosud
      Od roku 1991 je Zakarpatská Ukrajina jednou z 24. oblastí Ukrajinské republiky a městem oblastního významu se stal Užhorod (město na řece Uh).