Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Karlův most

Juditin most, předchůdce Karlova mosta, dala postavit česká královna Judita Durynská, manželka Vladislava II. Most byl postaven na počest korunovace královských manželů ve 2. polovině 12. století, pravděpodobně v roce 1158.
       Jeho stavba trvala tři roky Délka mostu byla 514 metrů, šířka 6, 8 metrů. Zbořen povodní 1. 2.1342 – 3. 2.1342. Most byl třetí kamenný v Evropě, první byl postaven v Řezně a druhý ve Würzburgu. 

Muzeum Karlova mostu vzniklo v r. 2006, na Křižovnickém náměstí za sochou císaře Karla IV. Mezi exponáty je model Juditina mostu, rumpálů, beranidel a kamenného Karlova mostu

Karlův most, základní kámen položil císař a král Karel IV. 9. 7.1357 v 5.31 hodin (135797531 ↔), Juditin most zbořen povodní v r.1342. Místo něho byla postavena provizorní lávka přes Vltavu. Za 15 let byl postaven nový most z kamene, který byl dokončen v r. 1402. Původně nazýván Kamenný, později Pražský. V roce 1848 byl na návrh Karla Havlíčka Borovského pojmenován Karlův po svém zakladateli Karlu IV. Oficiální název se začal používat od r. 1870.
       Karlův most byl ohrožován povodněmi v letech 1359, 1367, 1370, 1373 a 1374. Poničen povodní 21.- 22.7.1432, oprava trvala do 22.6.1503. Povodeň ve dnech 27.-29.2.1784 narušila dva pilíře a strhla strážnici se 4 vojáky. Další povodeň 4.9.1890 přinesla klády z vorů, které se zarazily o pilíře. Voda pobořila dva pilíře a strhla tři oblouky se dvěma sousošími: sv. Ignác z Loyoly a sv. František Xaverský. 19.11.1892 byly opravy dokončeny. Další povodeň nastala 12. - 14. 8.2002. Vlny na Vltavě roztřásly Karlův most 14. srpna 2002 ve 2. hodiny ráno. Most vydržel nápor tzv. 500 leté vody.
       V roce 1464 dal král Jiří z Poděbrad postavit vyšší Malostranskou věž. V roce 1502 byla na Malostranské straně mostu postavena první socha Rolanda (Bruncvíka), jako symbol Starého Města na správcovství mostu.
       25.7. - 1.11.1648 ubránili Pražané most směrem na Staré Město, když Švédové obsadili Malou Stranu a Hradčany.
       24.10.1648 byl podepsán Vestfálský mír. Do 1.11. se v Praze bojovalo. 29.11.1648 bylo na mostě podepsáno příměří a 7.1.1649 mírová smlouva. K podepsání těchto dokumentů došlo v domku, který od středověku stál uprostřed mostu.
       V roce 1657 byl na most osazen nový kříž. Původní byl rozstřílen Švédy.
       V letech 1705 - 1714 bylo na most osazeno 26 sousoší svatých.
       28.6.1723 byly na most nainstalovány olejové lampy. Plynové lampy je vyměnily v roce 1866.
       V letech 1758 - 1759 bylo nařízeno na mostě chodit i jezdit vpravo.
       23.11.1815 bylo zručeno vybírání mostného.
       V letech 1853 - 1861 byl most osazen dalšími sochami.
       23.9.1875 - 12.5.1905 jezdila na Karlově mostě koňská tramvaj zv. koňka.
       1905 - 1908 jezdila elektrická tramvaj se spodním kolejovým přívodem.
       1932 - 1939 jezdily po mostě autobusy, v roce 1965 byla ukončena jízda automobilů.
       V roce 1962 byl Karlův most prohlášen za národní kulturní památku.
       1965 - 1976 generální oprava mostu. Druhá oprava se uskutečnila 12.8.2007-12.11.2010.
      
       Karlův most váží asi 100 000 tun, délka 517,76 metrů, šířka 9,5 metru, výška nad hladinou 13 metrů, má 16 oblouků, je na něm 30 sousoší světců (některé 2 – 6 soch). Generální oprava mostu byla 20. 8.2007 – 11.11.2010.
       Do 19. století byl Karlův most jediným mostem v Praze.

 

Sochy svatých a jejich autoři

 V letech 1629 – 1938, za 309 roků, bylo na most postaveno 30 sousoší nebo jednotlivých soch světců a světic, 20 soch bylo postaveno v barokní době v 18. století.

Jan Brokof (Johann Brokoff, Brokov, Brokhoff, Prokov) * 1652 (Spišská Sobota, Slovensko), † 1718 (Praha). Český sochař německo-slovenského původu, otec Michaela Jana Josefa a Ferdinanda Maximiliána. Do Čech přišel ze Spiše po roce 1680. V Praze se usadil v roce 1692. Založil dílnu, kde zaměstnal i své dva syny.
      Pro Karlův most vytvořil dřevěný model sochy sv. Jana Nepomuckého (dnes v kostele sv. Jana na Skalce), sochu sv. Josefa (dnes v Lapidáriu Národního muzea), sousoší Piety (dnes v nemocnici Pod Petřínem).

Ferdinand Maxmilián Brokof (též Brokoff, Brokhoff, Brokov, Prokov) *1688 (Červený Hrádek u Chomutova), † 1731 (Praha). Český sochař, syn J. Brokofa, bratr Michaela Jana Josefa Brokofa. Barokní umělec. Vyučil se v otcově dílně a od roku 1707 pracoval samostatně. V letech 1716 – 1730 pracoval ve Vídni a Vratislavi s rakouským architektem J. B. Fischerem z Erlachu. Do Prahy se vrátil v roce 1730. Zemřel na tuberkulózu.
      Vytvořil sousoší sv. Ignáce z Loyoly (v lapidáriu NM). Sochy sv. Vojtěcha a sousoší sv. Barbory na Karlově mostě vytvořil se svým bratrem Michalem.

Michal Jan Josef Brokof (též Brokoff, Brokhoff, Brokov, Prokov) *1686 (Klášterec nad Ohří), † 1721 (Praha). Český sochař; syn Jana Brokofa a bratr Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Po smrti otce převzal jeho dílnu, ale za několik let ji přenechal bratrovi. Ve srovnání se sochami jeho bratra Ferdinanda jsou díla Michaela střídmější.
       Sochy: sv. Kajetán, sv. Vít a sv. Vojtěch, sv. Barbora se sv. Markétou a sv. Alžbětou Durynskou; sv. František Borgiáš; sv. František Xaverský, sousoší sv. Jana z Mathy se sv. Felixem z Valois a bl. Ivanem Českým; sousoší sv. Vincence Ferrerského se sv. Prokopem.

Jeroným Herold Wolf  * 29. 6.1627 (Norimberk), + 5. 4.1693 (Norimberk, Německo). V roce 1653 převzal od nevlastního otce Leonarda Lowa slévárenskou dílnu. V roce 1683 odlil podle dřevěného modelu bronzovou sochu sv. Jana  Nepomuckého. Socha byla ještě v tom roce postavena na zábradlí Karlova mostu. Je to nejstarší barokní socha na mostě.
       Jeho socha sv. Jana Nepomuckého se stala vzorem pro všechny sochy tohoto světce.

Josef Kamil Böhm *1828 (Pátek, okr. Nymburk), †1862 (Praha). Český sochař, studoval ve Vídni, v Římě a v Praze u Josefa Maxe. Pobyt měl hrazen z prostředků Klarovy nadace. Měl nemocné plíce a zemřel v Praze ve věku 34 let.
       Socha sv. Václava. 

Matyáš Bernard Braun * 1684 (Sautens v Rakousku), + 1738 (Praha) Do Prahy přišel z Tyrol před rokem 1710. Stal se měšťanem Nového Města pražského. Založil dílnu, kde 30 let zhotovoval sochy.
       Sv. Ludmila se sv. Václavem, sv. Ivo a sv. Luitgarda.

Karel Dvořák *1893 (Praha), †1950 (Praha). Významný český sochař 1. poloviny 20. století, žák Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy. Od roku 1928 byl profesorem Státní uměleckoprůmyslové školy v Praze. Od roku 1925 ho ovlivnila díla Otty Gutfreunda.
       Sv. Cyril a Metoděj.

Matěj Václav Jäckel (Jeckel) *1655 (Wittichenau, Horní Lužice), †1738 (Praha). Hornolužický barokní sochař, který od roku 1684 působil v Praze. Jeho dílna vytvářela dřevěné a kamenné sochy 50 let. Byl jedním z předchůdců Matyáše Bernarda Brauna.
       Sousoší Panny Marie se sv. Bernardem; sousoší Panny Marie se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským; sv. Anna Samatřetí.                

Jeroným Kohl * 1632 (Horní Slavkov), † 1709 (Praha). V Praze měl uměleckou dílnu, která pokračovala po jeho smrti až do roku 1730. Bývá zaměňován s nevlastním synem Janem Bedřichem Kohlem-Severou. U některých děl je jejich autorství nepřesné.
       Socha sv. Augustina, socha sv. Judy Tadeáše - neurčené autorství tří soch  na Karlově mostě).  Socha sv. Mikuláše Tolentinského.         

Michal Bernard Mandel * kolem 1660 (Praha), †1711 (Salzburg, Rakousko). Český barokní sochař ovlivněný italským uměním, žil v rakouském Salzburgu. Jeden z učitelů M.B. Brauna.
       Socha sv. Filipa Benicia.

Emanuel Max *1810 (Janov u Sloupu v Čechách), †1901 (Praha). Německého původu. Pocházel ze sochařské a řezbářské rodiny Maxů, bratr Josefa Maxe. Pracoval v bratrově ateliéru. Studoval na akademii v Praze, v Mnichově, ve Vídni a v Římě. Po návratu do Prahy si založil dílnu, která vyráběla sochy na objednávku.
       Socha sv. Josefa, sousoší sv. Františka Serafínského (z Assisi), sv. Kryštofa, sousoší Pieta, na sousoší Kalvárie sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty.

Josef Max *1804 (Janov u Sloupu v Čechách), †1855 (Praha). Německého původu. Pocházel ze sochařské a řezbářské rodiny Maxů, bratr Emanuela Maxe. Studoval na pražské akademii. V Praze měl sochařský ateliér.
       Sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem, socha sv. Jana Křtitele.

Jan Oldřich Mayer * asi 1666 (Grafenflug, Rakousko), †1721 (Praha). Barokní řezbář a sochař rakouského původu. Studoval ve Vídni a pracoval v Praze.
       Socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem; sousoší Krista Spasitele (Salvátora) se sv. Kosmou a Damiánem.

Ludvík Šimek *1837 (Praha), †1886 (Praha). Český sochař, žák Emanuela Maxe. Studoval ve Vídni a v Itálii. V roce 1870 se vrátil do Prahy.
       Socha Bruncvíka. Tato jediná socha není sochou světce a nestojí na zábradlí Kalova mostu, ale na pilíři.